Maaslands Lijnvissers Verbond

WELKOM OP ONZE SITE

Nieuwe Visserijwetgeving 12/09/2018

Gecoördineerde wetgeving
Folder 2019

Let op!!! leefnetverbod van kracht

  

CRIT MLV 2019

INLICHTINGEN

DEELNEMERS

BAREMA

 

DE VLAAMSE WATERWEG
toelating kwartaal 1 2019
toelating kwartaal 2 2019 wedstrijden
toelating kwartaal 3/4 2018 wedstrijden

 

Aandacht !!!

Aanvraag wedstrijden 2019
2e kwartaal voor 1 februari 2019
3e & 4e kwartaal voor 1 april 2019