Maaslands Lijnvissers Verbond

WELKOM OP ONZE SITE

Inters Preselecties 2019

 

CRIT MLV 2019

INLICHTINGEN

DEELNEMERS

BAREMA

 

DE VLAAMSE WATERWEG

toelating kwartaal 1/2 2019 wedstrijden
toelating kwartaal 3/4 2019 wedstrijden

 

Aandacht !!!

Aanvraag wedstrijden 2020
1e kwartaal voor 1 november 2019
2e kwartaal voor 1 februari 2020
3e & 4e kwartaal voor 1 april 2020