Maaslands Lijnvissers Verbond

WELKOM OP ONZE SITE

Alle hengelwedstrijden verboden
t/m 19/11. Bron

CRIT MLV 2020

INLICHTINGEN

Wedstrijd 25/10
UITGESTELD zie: Bron 

Bij voedercontrole zijn de 
aasdozen (regl. BFA) verplicht.
Max. totaliteit 1,5 liter.

Coronamaatregel (mondkapje bij
afhalen nummers & weging)
Tijdens de weging blijven de 
vissers op hun plaats.

DEELNEMERS

BAREMA

 

DE VLAAMSE WATERWEG

toelating kwartaal 1/2 2020 wedstrijden
toelating kwartaal 3/4 2020 wedstrijden

Aandacht !!!

Aanvraag wedstrijden 2021
1e kwartaal voor 1 november 2020
2e kwartaal voor 1 februari 2021
3e & 4e kwartaal voor 1 april 2021