Maaslands Lijnvissers Verbond

WELKOM OP ONZE SITE

   Het MLV wenst ieder
 een gezond en sportief
              2020

 

CRIT MLV 2020

INLICHTINGEN

DEELNEMERS

BAREMA

 

DE VLAAMSE WATERWEG

toelating kwartaal 1/2 2020 wedstrijden
toelating kwartaal 3/4 2020 wedstrijden

Aandacht !!!

Aanvraag wedstrijden 2020
1e kwartaal voor 1 november 2019
2e kwartaal voor 1 februari 2020
3e & 4e kwartaal voor 1 april 2020